Η συμμετοχή στον παιδικό αγώνα είναι δωρεάν και αφορά μόνο παιδιά Δημοτικού!

Σε όλα τα παιδιά που θα πάρουν μέρος, παρέχουμε μετάλλιο, χυμό, σνακ και ποπ κορν.

Τα παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου που θέλουν να τρέξουν στα 5 χιλιόμετρα, θα πρέπει να φέρουν συγκατάθεση – υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον γονέα.

Please wait...